top of page

HİZMETYELPAZESİX26

VISIONS OF LIFE Group | LOGO
VISIONS OF LIFE Group | LOGO
VISIONS OF LIFE Group | LOGO
VISIONS OF LIFE Group | LOGO
VISIONS OF LIFE Group | LOGO
VISIONS OF LIFE Group | LOGO
VISIONS OF LIFE Group | LOGO
VISIONS OF LIFE Group | LOGO
VISIONS OF LIFE Group | LOGO
VISIONS OF LIFE Group | LOGO
VISIONS OF LIFE Group | LOGO

1. Marketing & PR

Profesyonelce yönetilen şirketler için Marketing doğaldır ve bu nedenle (potansiyel) müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan pazar odaklı şirket yönetimi kavramını temsil eder. Burada sadece müşterinin satın alma kararını etkilemesi gereken operasyonel önlemler değil, aynı zamanda şirketin diğer tüm alanları da önemlidir. Biz her zaman *büyük görsel olarak* bakarız. Full-Service Marketing Ajansı olarak faaliyet alanımızı şu şekilde tanımlıyoruz:
 

• Müşterimizin faaliyet gösterdiği pazarın analizi - özellikle müşteri çıkarları ve rekabet.

• Ürün ve hizmetleri en uygun şekilde konumlandırmak ve pazarlamak için dış ve iç iletişim.

• Birinci sınıf planlama, ürün ve hizmetlerin sunumu ve lansmanı.

• Ürünlerin/ hizmetlerin ve fiyatlandırmanın dikkat altına alımı ve optimizasyonu.
 

PR (Public Relations), Halkla İlişkiler anlamına gelir. Bununla, optimize ettiğimiz ve iyileştirdiğimiz klasik halkla ilişkileri anlıyoruz. Sektöründe ilgili müşteri firmanın odaklanmış hedef kitlesi ile stratejik bir iletişim konsepti geliştiriyoruz. Bu nedenle PR'ı bir müşteri şirket ile hedef grubu arasındaki iletişim süreçlerinin yönetimi olarak tanımlıyoruz.

 

2. Danışmanlık/ Yönetim Danışmanlığı/ Koçluk


Danışmanlık bölümünü Marketing ajansımız VISIONS OF LIFE | Group’un varsalıyan hizmeti olarak görüyoruz. Burada, müşterilerimiz için, yalnızca iş tavsiyesine indirgenmeyen, ihtiyaçlarına göre hazırlanmış özel bir yönetim danışmanlığı gerçekleştiriyoruz. Danışmanlık çalışmalarımız özellikle yönetim düzeyinde, strateji, organizasyon ve yönetsel nitelikler gibi konularda odaklanmaktadır.
 

Danışmanlık hizmetlerimiz, mali tabloların hazırlanması, analizi ve konsolidasyonunun yanı sıra planlama, bütçeleme, kontrol, raporlama, maliyet muhasebesi, segment analizi, hesaplamalar ve fiyatlandırmayı içerir.


Finansman biçimlerini veya finansman yapılarını araştırırken ve geliştirirken, ağımızdaki yetkili mali müşavirler ile danışıyoruz.


Yönetim danışmanlığını, müşterilerimizin durumlarının harici ve bağımsız analizi ve değerlendirilmesi için profesyonel bir faaliyet olarak görüyoruz. Bu seviyedeki faaliyetlerimiz, müşteri tarafında değer yaratmak ve gerekli değişiklikleri teşvik etmek amacıyla bireysel çözümlerin geliştirilmesini ve uygulama için projeyle ilgili desteği de içerir.

 

Koçluk, farklı danışmanlık yöntemlerinin uygulandığı temel yetkinliklerimizden biridir. İlgi alanlarına göre kullanılan bireysel, ekip ve proje koçluğu sunuyoruz. Burada tavsiyemiz, kendi (şirket) çözümlerinizin geliştirilmesine eşlik ediyor ve destekliyor. Bizim bakış açımızla koçluk, profesyonel ve yetkin tavsiyeler, yönetim pozisyonlarındaki kişilere, şirketlerdeki uzmanlara rehberlik ve destek ve neticede ekipte grup dinamiklerinin yaratılmasıdır.

 

3. Stratejik Marketing (pazarlama) konseptleri


Stratejik Marketing (pazarlamayı) temelde uzun vadeli bir faaliyet olarak görüyoruz. Başarı odaklı, genellikle üç ila on yıllık bir zaman aralığını kapsar. Operatif Marketing (pazarlama) ise kısa ve orta vadeye yöneliktir. Bunun için ortalama bir ila üç yıllık bir zaman aralığı belirliyoruz.


4. Satış Yönetimi


Satış yönetimi, başarılı satış teknikleri ve bunun sonucunda elde edilen gelirler söz konusu olduğunda vazgeçilmez bir faktördür. Neredeyse atletik olarak, profesyonelce yönetilen bir şirketin satış tekniklerinin pratik uygulamasına ve satış faaliyetlerinin yönetimine odaklanan bir iş disiplini olarak tanımlıyoruz. Burada müşteri şirketinin tüm planlama ve kontrol görevlerini birleştirir ve bunları ilgili şirketin planlanan satış, kazanç ve pazar hedeflerine ulaşmasını sağlamayı amaçlayan optimum satış stratejisi karışımları oluşturmak için kullanırız.

 

5. Logo/ Branding / CI (Corporate Identity)


Bizim açımızdan bir logo, bir markanın veya şirketin birincil dikkat çekicisidir. Elbette, ürün, hizmet ve dolayısıyla bir şirketin markası ile yakın veya kalıcı bir ilişki ideal olacaktır. Ajansımızda logo oluşturmayı bir sanat eserinin parçası olarak görüyoruz. Sanatsal yaratımın bu özelliği, pazarlama ajansımız tarafından sunulan tüm hizmet yelpazesine yansır. Bu gerçek aynı zamanda ART OF BUSINESS olarak kendi logomuzun alt özeti pozisyonunda yer almıştır!
 

Branding / Markalaşmayı,bir markanın hedeflenmiş, yaratıcı ve aktif gelişimi olarak anlıyoruz. Bu özel çalışmanın ve buna bağlı olan faaliyetlerin amacı, benzersiz satış teklifinin (USP = Unique Selling Proposition) bir sonucu olarak markanın şirketin amiral gemisi haline gelmesi, müşteri tarafından belirli duygu ve mesajlarla ilişkilendirilmesi, yüksek tanıma değeri ve dolayısıyla uzun süre hatırlanması.


Corporate Identity/ Kurumsal kimlik veya kısaca CI, bir şirketi karakterize eden ve onu diğer şirketlerden ayıran tüm özellikleri ifade eder. Böylece, kurumsal kimlik öz-imajdır - bir şirketin kimliğidir ve hem dahili hem de harici olarak tek tip bir kurumsal imaj anlamına gelir.
 

6. Copywriting / Metin Yazarlığı


Copywriting/ Metin Yazarlığı, özel becerilerimizden ve temel yetkinliklerimizden biri olan reklam metni yazmak için kullanılan pazarlama terimidir. Copy, reklam dilinde metin anlamına gelir. Copywriter/ Metin yazarları bu nedenle sloganlar ve diğer reklam mesajları yazan metin yazarlarıdır.
 

7. Webdizayn


Webdizayn/ Web tasarım pazarlama ajansımızın özel bir alanıdır. Bu medya tasarımı disiplini, internet için web sitelerinin görsel, işlevsel ve yapısal tasarımını içerdiğinden, vurgu yaptığımız yer burasıdır. Böylece istenilen görsel mesaj ve firmanın tasarımı uygulanmalı ve potansiyel hedef kitleye ulaştırılma amacıyla yayınlanır.
 

8. Blog


Oluşturduğumuz web sitelerinde blog alanını özel bir hikaye anlatımı şekli olarak tanımlıyoruz. Genellikle profesyonel bilgi birikimine veya yazarın deneyim ve/veya olay raporlarına dayanır. Müşterilerimiz tarafından teslim edilen içerikler pazarlama ajansımızda düzenlenir ve yayınlanır. Müşteri, isteğe bağlı, bloğu editoryal olarak tamamlamamız için anahtar kelimelerini bize aktarır. Başka bir olasılık da, kendimiz orada olmamız ve bunu bir blog veya hatta vlog şeklinde oluşturarak yayınlamamızdır.

 

9. SEO/ Arama motoru optimizasyonu


Arama motoru optimizasyonu (kısaltma: SEO), bir web sitesinin sıralamasını ve dolayısıyla arama motorlarının sonuç listelerinde görünürlüğünü iyileştirmek için teknik ve içerik niteliğindeki tüm önlemleri içerir. Bu alan ajansımızın bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmektedir. Uzun yıllara dayanan deneyimimiz, arama motorlarında mümkün olan en geniş arama terimlerini kullanan bir web sitesi bulmak için burada ince ayar yapılması gerektiğini göstermektedir.
 

 

10. Social-Media-Marketing

Sosyal Medya (Marketing) bu günlerde özel bir önem kazandı ve iş dünyasını B2C ve/veya B2B olmadan hayal etmek imkansız. Bu nedenle, sosyal medya pazarlaması, pazarlama ajansımızda birinci sınıf bir hizmet olarak sınıflandırılır. Sosyal medya pazarlaması, pazarlama ve yönetimden gelen tanımların bir karışımı olarak kabul edilir. Şirketlerin farklı hedeflere ulaşmak için sosyal medyayı kullandıkları strateji ve taktikleri açıklar. Bu aynı zamanda sosyal ağların pazarlama amaçlı kullanımını da içerir. Spesifik içerik oluşturup paylaşmak ve müşteri ilişkilerini sürdürmek buradaki en önemli faktörlerdir.

 

11. Google My Business


Google My Business, müşterilerimizin şirketleri Google'daki varlığı için özel bir araçtır. Şirket verileri bir gösterge panosu aracılığıyla merkezi olarak yönetilir ve Google Maps/ Google Haritalar ve Google arama hizmetleri için kullanılabilir hale getirilir. Metne ek olarak bu veriler grafik, fotoğraf veya video da olabilir. Google Haritalar'da bir giriş hakkında, örneğin bir şirket hakkında görünen bilgiler, Google Şirket Profilleri aracılığıyla yönetilebilir. Ajansımız bu önemli bileşenin oluşturulmasını üstlenmektedir.


12. Facebook

Meta Platforms, Inc., Facebook ve Instagram sosyal ağlarının, WhatsApp ve Messenger anlık mesajlaşma uygulamalarının ve sanal gerçeklik teknolojisi üreticisi Oculus'un sahibi olan bir Amerikan teknoloji şirketidir. Bugün için de şu geçerlidir: *Facebook'ta yayınlanmayan gerçekten olmamıştır/ yaşanmamıştır!“
 

Burada uzun yıllara dayanan bir deneyimle öe çıkıyoruz, ilgili hedef kitlenin ve potansiyel hedef grupların - sonuç olarak potansiyel müşterilerin - neyi ve hangi biçimde görmek ve okumak istediğini değerlendirmede çok başarılı olmaktayız.

Post ve/veya ticari reklamlarda ortalamanın üzerinde dikkat çekmek için karmaşık, ilginç, heyecan verici ve göz alıcı mizanpajlar oluşturduğumuz özel grafik yazılımları kullanıyoruz.


 

13. Instagram

Meta Platforms, Inc., Facebook ve Instagram sosyal ağlarının, WhatsApp ve Messenger anlık mesajlaşma uygulamalarının ve sanal gerçeklik teknolojisi üreticisi Oculus'un sahibi olan bir Amerikan teknoloji şirketidir. Instagram son yıllarda çok şey yakaladı ve bugün hala sosyal medyanın ayrılmaz bir parçası. *Sadece Instagram'daki hikaye* o kadar hayati ve özel bir öneme sahip ki, Facebook kaçınılmaz olarak bu işlevi yerine getirmek zorunda kaldı.

 

Burada da, 12. maddede daha önce ayrıntılı olarak açıklandığı gibi aksanları belirledik. Teknik bağlantılar aracılığıyla, INSTAGRAM ve FACEBOOK'ta aynı anda görüntülenen, CI düzeyinde mükemmel bir şekilde tasarlanmış gönderiler / yayınlar oluşturuyoruz.
 

14. Twitter


Twitter (kökeni: tweetlemek), kullanıcının bilgileri gerçek zamanlı olarak yaymasına izin veren İnternet'teki bir sosyal hizmettir. Özel özelliği, yalnızca 280 karakterin (başlangıçta 140) kullanılabilmesidir. Twitter kullanmanın ön koşulu, diğer sosyal medya hesaplarına da bağlanabilen bir Twitter hesabının oluşturulmasıdır, örnek Facebook'a bağlanabilir. Burada da ilgili müşteri şirketinin CI'ye uyarlanmış yayınlarını sunuyoruz.

 

15. YouTube


YouTube, 2005 yılında ABD'li YouTube, LLC şirketi tarafından kurulan ve 2006'dan beri San Bruno, California merkezli Google LLC'nin bir yan kuruluşu olan bir video portalıdır. Kullanıcılar portaldaki video klipleri ücretsiz olarak görüntüleyebilir, değerlendirebilir, yorumlayabilir ve yükleyebilir. Pek çok kişinin bilmediği şey: YouTube, Google'dan sonra en büyük ikinci arama motorudur. Bu nedenle, bir video yüklemeye ek olarak, ilgili şirketle ilgili tüm arama terimlerini içeren iyi bir açıklama çok önemlidir ve profesyonel kullanım gerektirir. Burada da tam hizmetimiz yürürlüğe girer - aynı zamanda 20. maddede daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi SUPPORT FLATRATE / DESTEK SABİT ORANIMIZ da geçerlidir. Arama motorlarında sıralama için çok önemli kabul edilen video prodüksiyonları, yükleme/ yerleştirme ve editlenmiş video açıklamaları özel yer alır.

 

16. Booking.com


Booking.com seyahat, konaklama, uçuş ve araç kiralama rezervasyonu yapmak için bir internet seyahat portalıdır. Şirketin merkezi Amsterdam'dadır. Şirket, dünya çapında 28 milyondan fazla konaklamaya aracılık etme erişimine sahiptir. Aynı adı taşıyan ve 43 dilde kullanılabilen bir web sitesinin sahibi ve işletmecisidir. Turizm sektöründen müşterilerimiz için mutlak bir zorunluluktur! Burada hizmet yelpazemiz, hesapların ayarlanmasından ilgili hesabın güncellemeleri ile bakıma kadar uzanır.

17. Expedia


Expedia, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dördüncü en büyük seyahat acentesidir. Şirket, web sitesinde uçuşlar, oteller, paket turlar, araç kiralama, tren seyahati ve etkinlik biletleri için aracılık yapmaktadır. Expedia Group, Inc., expedia.com web sitesini işleten bir Amerikan çevrimiçi seyahat acentesidir. Şirketin merkezi, Washington'un batı kıyısındaki Seattle'dadır. Bunu 2005 yılında Expedia, Inc olarak Expedia, Expedia Corporate Travel, TripAdvisor, Classic Vacations, eLong, Hotels.com ve Hotwire.com iştirakleriyle yenilenen halka arz izledi. Turizm sektöründen müşterilerimiz için mutlak bir zorunluluktur! Burada hizmet yelpazemiz, hesapların ayarlanmasından ilgili hesabın güncellemeleri ile bakıma kadar uzanır.
 

18. HolidayCheck


Bottighofen TG merkezli HolidayCheck AŞ, internette seyahat rezervasyonu ve otel derecelendirme portalları işletmektedir. Ana iş modeli, paket turlar, oteller ve kiralık arabaların komisyona dayalı komisyonculuğunun yanı sıra İnternet kullanıcılarının diğer rezervasyon portallarına yönlendirilmesidir. Özellikle Almanya'da, HolidayCheck'teki ilgili değerlendirmeleri okumadan hemen hemen hiç kimse otel rezervasyonu yapmaz. Bu nedenle turizm sektöründen müşterilerimiz için mutlak bir zorunluluktur! Burada hizmet yelpazemiz, hesapların ayarlanmasından ilgili hesabın güncellemeleri ile bakıma kadar uzanır.
 

19. Tripadvisor


Tripadvisor, kullanıcılara tatillerini planlamalarına yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş raporlar sunan bir ABD turizm web sitesidir. Çevrimiçi bir platform olarak, gezginlere bireysel incelemeler ve referanslar yazma ve bunları diğer kullanıcılardan okuma fırsatı sunar. Ayrıca portal, seyahat forumları ve seyahat rehberlerinin yanı sıra gazete ve dergilerden çeşitli raporlara bağlantılar sağlar. Turizm ve gastronomi sektöründen müşterilerimiz için mutlak bir zorunluluktur! Burada hizmet yelpazemiz, hesapların ayarlanmasından ilgili hesabın güncellemeleri ile bakıma kadar uzanır.
 

20. Support-Flatrate


Bir Flatrate / Sabit bir oran, genellikle telekomünikasyon hizmetlerinde olduğu gibi sabit bir fiyatla paket anlaşmaların kullanımından bilinir. SUPPORT-FLATRATE/ Sabit destek oranı terimi, müşterilerimize bir yıl boyunca eksiksiz bir hizmet paketi sunduğumuz pazarlama ajansımız tarafından sağlanan benzersiz bir hizmeti tanımlar. Web sitesinde neredeyse tüm ilgili güncellemeler, düzeltmeler, SEO önlemleri, sosyal medya gönderileri ve benzerleri bu zaman dilimine dahildir. Müşterilerimizin şirketlerindeki temel hususlara konsantre olabilmelerinin ve ortaklaşa oluşturulan tüm planların arka planda programa göre uygulanacağından emin olmalarının tek yolu budur.
 

21. Print-Medya / Layout & Design


Print(Basılı)-Medya, Dijital çağa rağmen, basılı medya B2B ve B2C'de hala geçerlidir. Basılı medya, dergiler, gazeteler, kitaplar, kataloglar, broşürler, coğrafi haritalar ve planlar gibi geleneksel olarak basılı bilgi kaynakları, ayrıca kartpostallar, takvimler, posterler, el ilanları, afişler ve kartvizitler gibi kağıt üzerine basılı tüm medya için ortak bir terimdir. Genellikle gazeteler, dergiler, kitaplar ve diğer basılı materyaller (örneğin, ekler, kataloglar, broşürler ve reklam kağıtları/ flyer) arasında bir ayrım yapılır. Müşteri ihtiyaçlarına bağlı olarak, bu medya segmenti için yeniden üretime hazır şablonlar geliştiriyoruz.

Layout "taslak" anlamına gelir. İnternet söz konusu olduğunda, düzen genellikle web sitelerinin tasarımı anlamına gelir. Bu nedenle düzen, bir web sitesi için bir tasarım şablonu. Özellikle bu alanda firmamız alt başlığını ART OF BUSINESS ön plana çıkarmaktayız. Müşterilerimiz için her web sitesi düzeni benzersiz ve tek seferlik bir sanat eseridir - söz veriyoruz! Elbette, diğer tüm ilgili, pazarlama-teknik etkileri, SEO ve optimum kullanılabilirliği de unutmuyoruz.

Layout & Design

Düzen ve tasarım; *Düzen* terimi, iletişim tasarımında ve grafik endüstrisinde, dijital medyanın yanı sıra broşür, reklam veya kartvizit gibi görsel bir iletişim ortamının grafik tasarımı için de kullanılır. Sanatsal olarak formüle edilmiş: Bir düşüncenin grafik tasarım veya bir fikrin kabataslak temsili anlamında görselleştirilmesi. Sonuç burada da... – ART OF BUSINESS / İŞ SANATI.

22. QR-TR


QR-TR bizim için özel bir şey. QR kod Türkiye'de daha çok bilinmeden önce, biz zaten QR kod ile internette yer almış bulunuyorduk. Web sitemiz qr-tr.com tek başına arama motorlarında üst sıralarda yer almaktadır. Sizin için statik ve dinamik QR kodları oluşturuyoruz ve ayrıca serverlerimizde barındırabiliyoruz.

 

23. Video-Prodüksiyonları


Video prodüksiyonları 2006'dan beri hizmet yelpazemizin bir parçası olmuştur. Her şey Mallorca'da başladı. Burada iki yıl kaldığımız süre boyunca son derece kaliteli gayrimenkul, yat ve restoranların satış videolarını çekerek bu sektörde öncü olmamızı sağladık. Bugün hala bu Know-how'ı acente müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz. Görsel videolar, ürün videoları, röportaj videoları ve referans videoları üretiyoruz ve ayrıca profesyonel moderasyon/ sunuculuk dahil sunmaktayız.


 

24. Etkinlik pazarlama/ Fuarlar planlama


Bugün çok daha büyük ve farklı faaliyetler gösteren Marketing Ajansı VISIONS OF LIFE | Group ilk başta tam bu çalışmalarıyla meydana geldi, oldukça büyüdü ve kendisini başarılı olarak tanıttı. Bu ön sıralarda yer almamız henüz 1980 yılların sonunda, etkinliklerin planlanması, organizasyonu ve uygulanması konusunda uzmanlaşmamızın sebebidir. Yürütme ve program tasarımında her zaman olağanüstü olaylara odaklanıldı. O zamanlar, ana akımın ötesinde özel detaylar, göz alıcılar ve olağanüstü sanatçı sunumları, organizatörler ve ziyaretçiler arasında, yeni otomobil sunumları, katalog sunumları, otomobil-, seyahat- ve tüketici-fuarlarında uzun süreli, kalıcı anılar sağladı. Müşteriler arasında Mercedes, BMW, Porsche, Audi, Alfa Romeo, VW ve otomotiv endüstrisinden diğerleri ile, turizm endüstrisinden, TUI, Alltours, MEYER REISEN ve diğerleri yer aldı. Ticari etkinliklerin yanı sıra düğünler, doğum günleri ve benzeri yüksek kaliteli özel etkinlikler de gerçekleştirdik.
 

25. Moderasyonlar


Cazibe ve esprit ile profesyonel moderasyon, şirketin kurucusu ve CEO'sunun mikrofonu eline almasıyla pazarlama ajansımızın özel alanlarından biridir. Çok çeşitli konu alanlarında uzun yıllar boyunca birikmiş bilgi ve eşit derecede sahnelerde moderatör olarak veya radyo ve TV alanında uzun yıllara dayanan deneyim, müşteriler ve izleyiciler tarafından çok büyük bir takdirle karşılanmaktadır. Moderasyon genellikle Almanca veya Türkçe, anadili düzeyinde - İngilizce, ana dile yakın bir şekilde olmaktadır.

 


26. sonnenklar.TV / Media-Marketing Turkey / Muhabir röportajlar

 

sonnenklar.TV, Münih'teki FTI Group'a bağlı olmasıyla, Avrupa'nın en büyük TV seyahat alışveriş kanalıdır. VISIONS OF LIFE | Group, medya pazarlama ajansı olarak HOTEL MARKETING & CONSULTING bölümü ile sonnenklar.TV'nin tüm Türkiye'deki resmi işbirliği ortağıdır. Canlı yayın sorumlu Pazarlama, öncelikle Türkiye'deki şirketler için bir reklam aracı olarak, kendi bünyesinde üretilmektedir. Bu aynı zamanda sonnenklar.TV için Türkiye'nin en çeşitli bölgelerinden ve konumlarından gelen harici röportajları da içerir.

VISIONS OF LIFE Group | LOGO
bottom of page